.gitignore 189 Bytes
Newer Older
1
# temp files
rozhkov's avatar
rozhkov committed
2
*.swp
3 4 5
\#*#

# binaries
rozhkov's avatar
rozhkov committed
6 7
*.o
moc_*.cpp
Martin Kampas's avatar
Martin Kampas committed
8
*.moc
9 10 11 12 13 14 15
*.so*
testconnman-qt

# make files and pkgconfig
Makefile*
*.pc
*.prl
16 17

libconnman-qt/connman_*_interface.*
18
connman-qt.pro.user
19
build